top of page

CONTRIBUTORS

MICHAŁ WARDA

Ask for product

Thanks for submitting!

Michał Warda

CONTRIBUTOR

Michał Warda is a photographer and filmmaker who combines creative documentary with a passion for abstraction, form and space. He pays particular attention to light. His sensitivity to environmental and climate issues is often reflected in his work.

As an ambassador for leading brands associated with film and photography, he has educated hundreds of photographers in Poland and abroad.  He is a frequent guest at major industry conferences, where he shares his knowledge and experience with others. 

He is the founder of the WardaKaszuba Set of Minds boutique production company, whose core activity is corporate storytelling.

Jako ambasador czołowych marek związanych ze światem filmowym i fotograficznym wyedukował setki fotografów w kraju i za granicą. Jest częstym gościem na największych branżowych konferencjach, gdzie dzieli się swoją wiedzą  i doświadczeniem z innymi.

Jest założycielem butikowego domu produkcyjnego WardaKaszuba Set of Minds , którego głównym filarem jest korporacyjny storytteling.

bottom of page